Bestuur

786

Het bestuur van CIBO bestaat uit 5 leden. Het voltallig bestuur wordt gevormd door Koerdische vrouwen die woonachtig zijn in Nederland. Hieronder stellen wij u aan de leden voor.

Nevenfunctie:

Voorzitter                 Mevrouw B. Serindag                   Woonconsulent

Penningmeester       Mevrouw A. Gok                            Onderwijsassistente

Secretaris                 Mevrouw A. Alparslan                   Restauranteigenaar

Bestuurslid               Mevrouw D. Kurt                          Huisvrouw

Bestuurslid               Mevrouw S. Tekkurt                      Student

Het bestuur van CIBO komt minimaal 2 keer per jaar samen om de voortgang van de wervingen en ondersteunde projecten te bespreken. Allen zijn actief met het uitvoeren van taken die bij de dagelijkse gang van zaken hoort.

De leden van Stichting Cizira Botan zijn allen onbezoldigd dus voeren zij hun taken geheel als vrijwilliger uit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here