Bestuur

Bestuur

Het bestuur van CIBO bestaat uit 5 leden. Het voltallig bestuur wordt gevormd door Koerdische vrouwen die woonachtig zijn in Nederland. Hieronder stellen wij u aan de leden voor.

Nevenfunctie:

Voorzitter                Mevrouw B. Serindag                    Woonconsulent

Penningmeester       Mevrouw A. Gok                         Onderwijsassistente

Secretaris                Mevrouw A. Alparslan                   Restauranteigenaar

Bestuurslid               Mevrouw D. Kurt                        Huisvrouw

Bestuurslid               Mevrouw S. Tekkurt                     Student

Het bestuur van CIBO komt minimaal 2 keer per jaar samen om de voortgang van de wervingen en ondersteunde projecten te bespreken. Allen zijn actief met het uitvoeren van taken die bij de dagelijkse gang van zaken hoort.

De leden van Stichting Cizira Botan zijn allen onbezoldigd dus voeren zij hun taken geheel als vrijwilliger uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *