Over Ons

Over Ons

Cizira Botan is in 1993 opgericht op initiatief van zuster Aloysa van Amersfoort (zuster van Schijndel en lid solidariteitsgroep Koerden in Eindhoven) in samenwerking met de kerk van Eindhoven. Zij heeft zich ook ontfermd over Koerdische vluchtelingen die door de  oorlog in het Koerdisch gebied gedwongen waren hun land te verlaten.

Een jaar daarvoor, in 1992, maakte  zuster Aloysa onderdeel uit van een delegatie uit Nederland die afgereisd was naar Oost-Turkije om de situatie van de Koerden te onderzoeken.
De armoede en de nood in het gebied heeft voornamelijk de vrouwen uit de delegatie aangezet om in Nederland naar middelen te zoeken om allereerst moeders en kinderen, de meest kwetsbare en onschuldige slachtoffers van de omstandigheden, te ondersteunen.

Primair werd gekozen voor ‘humanitaire hulp’ voor oorlogswezen die in sommige gevallen door arme familieleden werden opgevangen. Daarnaast werd het doel gesteld om de vrouwen in dat gebied te ondersteunen. Zij zijn immers de motor achter de economische en culturele ontwikkeling en emancipatie van het betreffende gebied.

Zoals eerder genoemd werd daartoe  in 1993 in Nederland de Stichting Cizira Botan (Cibo) opgericht.

Zuster Aloysa van Amersfoort

Zaterdag 25 januari 2014 overleed Aloysa van Amersfoort. Aloysa was een van de zuster van liefde en daarnaast de oprichter van Stichting Cizira Botan en lid van solidariteitsgroep Koerden in Eindhoven.  Ze is 83 jaar oud geworden.

Doelgroep:
Vrouwen (moeders) en kinderen 75% van de inkomsten besteed CiBo aan de opvang en ondersteuning van moeders en de opvang van weeskinderen. De rest wordt besteed aan aanverwante activiteiten die de emancipatie en ontwikkeling van de doelgroep op sociaal economisch terrein mogelijk maken.

Activiteiten en werkzaamheden in Turkije:
Het vluchtelingenkamp in Mahmur (10.000 Turkse Koerden) werd door CiBo ondersteund  met de financiering van income-generating projecten als naaiatelier en tapijtenweverij.

In dit kamp heeft CiBo zich sterk gemaakt voor de bewustwording en de emancipatie van vrouwen door het oprichten van de ‘emancipatie academie’.

CiBo heeft tevens  bijgedragen  aan de bouw van een kleuterschool in het kamp.

Daarnaast heeft CiBo bijgedragen aan een door de EU geïnitieerd onderzoek naar trauma’s  bij Koerdische migrantenvrouwen. Omdat de EU dit onderzoek heeft beperkt tot de Europese landen heeft CiBo haar bijdrage besteed aan het onderzoek naar migrantenvrouwen in Turjkije. Dit onderzoek krijgt uiteraard een follow up.

Tot op heden betaald CiBo de schoolopleiding van 20 kinderen in Diyarbakir die door  geldgebrek geen opleiding kunnen volgen. Het voornemen is het aantal te verhogen naar 50 en het project uit te breiden naar andere steden.

Voor de toekomst  werkt CiBo aan plannen  ten behoeve van gehandicapte kinderen en vrouwen in Rojava (Syrie) en Diyarbakir.

Activiteiten en werkzaamheden in Nederland:
In Nederland heeft CiBo  Koerdische Vluchtelingen ondersteund via “Vluchtelingen in de knel” te Eindhoven . Een deel van haar inkomsten heeft CiBo tot op heden gereserveerd
voor mensenrechtenorganisaties.

CiBo is ervan overtuigd dat onrecht moet worden aangeklaagd, via de bestaande gerechtshoven en dat naar aanleiding van de de uitspraken zo nodig restitutie moet worden verleend. Het Europees Hof heeft Turkije met succes aangeklaagd in een groot aantal Koerdische zaken.
Cibo heeft de onkosten voor haar rekening genomen die de getuigen maken voor de verhoren via de KHRP te Londen (Koerdisch human rights project).

CIBO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41092637   

CIBO is aangesloten bij het samenwerkingsverband Kledinginzamelende Instellingen (SVKI).

Contactadres:

Stichting Cizira Botan
Beukelsdijk 149-C
3022 DC Rotterdam
Telefoon: 010-2378829
E-mail: cibo93@hotmail.com
Banknummer (IBAN): NL28ABNA0860985636
Internetadres: www.cibonederland.nl

Statuut CIBO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *