Zuster Aloysa van Amersfoort

Zuster Aloysa van Amersfoort

Zij werd geboren te Den Helder op 10 Juni 1930. Op 4 Augustus 1951 sloot zij zich aan aan bij de congregatie van de Zusters van Liefde te Schijndel. Zij was een zeer hartelijke, enthousiaste, bewogen vrouw met een uitgesproken visie. Gedurende haar hele leven koos zij de zijde van de verdrukten. Het onrecht aan mensen gedaan, bestreed zij op doortastende en nimmer aflatende wijze. In de wereld van de Nederlandse religieuzen was zij decennialang actief als lid van de Commissie Vrouwencontacten en van de Commissie Vredesvraagstukken, die elk jaar in september de Nationale Vredesdag voor Religieuzen organiseert. Ook op andere wijzen zette zuster Aloysa zich in voor mensen in de knel. Zo was zij de drijvende kracht binnen een solidariteitsgroep voor Koerden.

Aloysa raakte niet moe om haar stem te verheffen tegen systemen die armen voortbrengen, zoals het neo-liberalisme en de globalisering. Samen met huisgenoten en anderen heeft zij twee maal Koerdistan bezocht. Uit haar betrokkenheid bij het lot van de Koerden kwamen veel vriendschappelijke contacten voort. Er zijn trouwens ook banden met andere vluchtelingen, die, zoals Aloysa mocht ervaren, haar de ogen openden voor de vanzelfsprekendheden in onze samenleving. Voor Nederlanders is het heel normaal dat zij een dak boven hun hoofd hebben. Schrijnend is het dan wanneer een kind van vluchtelingen, dat al zeven jaar in een noodopvang woont, blij is met een aquarium voor zijn visjes: ‘Zij hebben nu een huis, maar het zijn dan ook Nederlandse visjes.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *